logo phone

Зателефонуйте нам : +38 067 765 1899

Ультразвукова кавітаційна обробка молока

886 times

Магістрант: Луппол Альберт Юрійович

Науковий керівник:  Гришко Ігор Анатолійович

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Магістерська дисертація загальним обсягом 97 сторінок, містить 41 ілюстрацію, 26 таблиць, 1 додаток та 53 джерела за переліком посилань.

Актуальність теми. Актуальність роботи пов’язана з пошуком альтернативних методів обробки молока та теоретичних основ для прогнозування результатів ультразвукової кавітаційної обробки молока.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках теми №  2047-р, згідно з номером державної реєстрації - № 0117U007179 та кодом КВНТД І.2 15.17.21 від 01.10. 2017 р. – «Система для ультразвукового кавітаційного очищення води».

Мета і завдання дослідження. Оскільки одним з основних факторів, що визначають вплив ультразвуку на рідину та процеси, що протікають в рідинах, є кавітація, тому метою магістерського дослідження є визначення ступіню впливу ультразвукової кавітаційної обробки на молоко, а саме, на здатність знезаражувати та гомогенізувати молоко. Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

- Виконати аналіз існуючих відомостей про обробку молока ультразвуком;

- Теоретично дослідити здатність ультразвукової кавітації знезаражувати та гомогенізувати молоко;

- З теоретичних досліджень визначити рекомендовані параметри для експериментального стенду;

- Розробити експериментальну установку яка дасть можливість підтвердити результати аналітичного дослідження;

- Провести експериментальні дослідження.

Об’єктом дослідження є процес обробки молока за допомогою ультразвукового кавітатора.

Предмет дослідженнязнезараження та гомогенізація молока ультразвуковою кавітацією.

Методи дослідження. Методи математичного моделювання, обчислювальні та натурні експерименти.

Наукова новизна результатів. Визначення енергії схлопування кавітаційного пухирця, визначення розподілу цієї енергії та визначення впливу цієї енергії на молоко за певних умов. Розробка математичної моделі, що здатна спрогнозувати результати обробки молока за певних умов.

 

Практичне значення результатів. Перевірена та підтверджена математична модель, що прогнозує результати обробки за певних параметрів оброблюємої рідини та безпосередньо кавітатора. Отримані теоретичні та практичні данні надають підстави можливого використання ультразвукової кавітаційної обробки молока на виробництві. Результати магістерського дослідження дають змогу провести попередній підбір та прогнозувати еффективность роботи кавітаційного обладнання, що полегшує роботу при проектуванні систем з кавітаційним проточним обладнанням.

Апробація результатів роботи. Основні положення магістерської дисертації були висвітлені на XXII міжнародній науково-технічна конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”, м. Київ, НТУУ «КПІ ім Сікорського», 2017 р., на всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню", м. Київ, НТУУ «КПІ ім Сікорського», 2017 р., також на  XVІII міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления»,м.Гомель ГГТУ ім.Сухого, 26-27 квітня 2018, і на всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню", м. Київ, НТУУ «КПІ ім Сікорського», 2018 р.

Публікації. За матеріалами магістерської дисертації було опубліковано 4 праці, а саме  4 тези доповідей на міжнародних конференціях.

 

Повний текст

Last modified on П'ятниця, 18 травня 2018 19:29

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп. Берестейський, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 067 765 1899  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.