International Scientific Conference "fluid mechanics in engineering practice"

212 times

Починаючи з 1995 року кафедрою щорічно у травні місяці проводиться міжнародна науково-технічна конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»,

у якій приймають участь науковці з багатьох міст України та зарубіжжя (Білорусь, Польща, Болгарія, Іран, Алжір, Німеччина тощо).

Робота конференції проходить у вигляді пленарних засідань, секційних дискусій і стендових доповідей з актуальних проблем гідроаеромеханіки, гідроприводу, гідропневматичних систем керування та мехатроніки та проблем вищої інженерної освіти. У ході роботи секцій планується проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів та підприємств.

Тривалість :  -пленарної доповіді  до 30 хв.,

                      -секційної доповіді  - 10 хв.

Стендові доповіді - на одному аркуші формату А1.

      Для здобувачів надається можливість зробити доповідь по закінченим главам дисертації - 10 хв.

      Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Технічна гідромеханіка.
  2. Гідропневмопривод та системи мехатроніки.
  1. Гідравлічні і пневматичні машини, гідропередачі.
  1. Проблеми та перспективи розвитку вищої інженерної освіти в Україні.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

         Для ухвалення рішення про внесення представлених матеріалів у програму конференції в організаційний комітет необхідно надіслати:

  • зареєструватися ви маєте можливість на сайті http:// pgm.kpi.ua;
  • підтвердження про сплату оргвнеску (копії п/д або квитанції).

 Тези доповідей, виконані відповідно вимогам до оформлення http:// conf.pgm.kpi.ua, будуть надруковані у збірнику праць на початок конференції.

        Повні тексти доповідей, рекомендовані до опублікування оргкомітетом (після їхнього заслуховування), що відповідають вимогам до фахових видань України й виконані відповідно до вимог оформлення, можуть бути опубліковано в спеціалізованому збірнику наукових статей «Вісник НТУУ “КПІ”. Серія машинобудування» та у Всеукраїнському науково-технічному журналі „Промислова гідравліка та пневматика”.

      Вимоги до оформлення статей, що подаються до оргкомітету, розміщені на сайті: http://conf.pgm.kpi.ua .

 

Last modified on Saturday, 17 June 2017 15:21

Contacts

Address: 03056, Ukraine, Kiev, prosp.Peremohy, 37, a building 1, k.299

Phone: (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ask a question

Here you can ask questions to us if you do not find an answer on this site alone.