logo phone

Зателефонуйте нам : +38 067 765 1899

Літня школа 2019 «Мехатроніка в машинобудуванні»

1413 times

«Мехатроніка в машинобудуванні» - крок до виробничих систем з відкритою архітектурою і розподіленим інтелектом.

 

Проведення літньої школи, терміном 8 днів, з 25 червня по 4 липня 2019 року (неділя – вихідний) на базі кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки “КПІ ім. І. Сікорського”.

 

Витрати на проїзд, проживання та перебування в Києві під час школи покривають учасники самостійно.

 

Проведення занять школи, включно з роботою в лабораторіях кафедри та виконанням заключних робіт, для учасників школи є безкоштовним.

 

Зарахування до школи відбувається в два етапи: 1 – електронна реєстрація на сайті, 2 – виконання домашніх підготовчих завдань в травні – червні місяці.

 

 

 

План проведення школи передбачає:

 

8 робочих днів по 8 годин.

 

Орієнтовний розклад робочого дня вміщує:

 

                            1 година теоретичного матеріалу;

 

                            1 година практичне застосування теоретичного матеріалу;

 

                            1(2) година роботи на лабораторних стендах;

 

                            1 година роботи за практичним завданням;

 

                            3(2) години роботи на лабораторних стендах;

 

1 година практична робота, домашнє завдання.

 

 

 

Орієнтовний зміст навчальних занять школи за днями

 

  • елементна база та устрій мобільної платформи;
  • автоматизована мобільна платформа з керуванням від PLC;
  • дискретна пневмоавтоматика з пневматичним керуванням;
  • дискретна пневмоавтоматика з електрорелейним керуванням;
  • автоматизована система №1 з керуванням від PLC, мова LD;
  • автоматизована система №2 з керуванням від PLC, мова STL
  • автоматизована система №3 з керуванням від PLC, мова ST.

 

 

  

 

Місце проведення занять – корпус №1, ауд. 300, ауд 300а, ауд. 120а, ауд 126.

 

 РЕЄСТРАЦІЯ

 

ЗМІСТ. Кожне наступне завдання (практичне, лабораторне) побудовано як доповнення попереднього завдання, що сприяє засвоєнню матеріалу, формуванню певної архітектури знань,  підвищує об’єм засвоєного матеріалу.

 

Один теоретичний підхід (структурно модульна будова систем з відкритою архітектурою) розглянуто на прикладах різних технічних засобів (пневматика, електрорелейні схеми, алгоритми керування).

 

ВИКЛАДАЧІ. Заняття школи проводитимуть провідні викладачі кафедри. На одного викладача кількість слухачів на теоретичних заняттях складає не більше 16, на практичних заняттях – не більше 8, на лабораторних заняттях – не більше 4 (дві бригади по 2 слухача на одного викладача). В основу організації школи покладено 10-річний досвід організації і проведення олімпіади “Механотроніка в машинобудуванні”.

 

         СТРОКИ. Строки проведення школи - 8 днів з 25 червня по 4 липня 2019 року (неділя – вихідний). Розподіл часу за тематикою навчань можуть бути відкоригованими за побажанням учасників школи.

 

ПЕРСПЕКТИВА. За бажанням слухачів школи, в разі успішного засвоєння базового рівня знань та навичок, є можливість виконання індивідуального завдання підвищеної складності з поглибленим вивченням питань синтезу автоматизованих систем з відкритою архітектурою, побудованих за циклічно-модульним принципом.

 

   Орієнтовна програма роботи школи

 

Тип занять
Зміст

Термін, годин

І-й день

 

 

Теоретичне заняття

Ознайомлення з будовою мобільної платформи та керуючої частини на основі контролера Ардуіно. Структура програми керування контролера.  елементами пневмоавтоматики

 

1

Практичне заняття

Схемні рішення для забезпечення керування світловими індикаторами за допомогою контролера

 

1

Лабораторне заняття

Програмування контролеру для керування світловою індикацією на мобільній платформі.2-ма виконавчими пристроями

 

1

Практичне заняття Практичне заняття

Схемні рішення для отримання інформації від кнопки вмикання – вимикання для забезпечення запуску або зупинки програми керування платформи.

 

1

Лабораторне заняття

Програмування контролеру для отримання інформації від кнопки вмикання – вимикання програми керування платформи.

 

3

Практичне заняття і домашнє завдання

Схема керування звуковою сигналізацією. Програма керування звуковою сигналізацією.

1

ІІ-й день

 

 

Теоретичне заняття

Способи керування рухами мобільної платформи: вперед-назад, вправо – вліво.  Засоби забезпечення рухів в мобільній платформі. Основні команди для керування приводами

 

1

Практичне заняття

Схемні рішення для забезпечення керування приводами мобільної платформи.

 

1

Лабораторне заняття

Програмування контролеру для керування приводами руху мобільної платформи.2

 

1

Практичне заняття Практичне заняття

Комплексні схемні  рішення для забезпечення отримання інформації від оператора, сигналізації про стан платформи та програмного керування рухом мобільної платформи.

 

1

Лабораторне заняття

Програмування контролеру для керування мобільною платформою за заданим завданням.

 

3

Практичне заняття і домашнє завдання

Підведення підсумків. Відповіді на запитання.

1

Тип занять
Зміст

Термін, годин

ІІІ-й день

 

 

Теоретичне заняття

Модульний підхід в задачі синтезу автоматизованих дискретних систем з елементами пневмоавтоматики

 

1

Практичне заняття

Функціональні модулі і їх схемні рішення, синтез системи з 1-м та 2-ма виконавчими пристроями

 

1

Лабораторне заняття

Складання систем пневмоавтоматики з 1-м та 2-ма виконавчими пристроями

 

1

Практичне заняття

Бістабільне та моностабільне керування, заміна в системі з 2-ма виконавчими пристроями типу керування в одному з пристроїв, контроль за часом та за тиском

 

1

Лабораторне заняття

Складання модернізованої системи з 2-ма виконавчими пристроями шляхом переходу до  моностабільного керування 

 

3

Практичне заняття і домашнє завдання

Схема самоблокування

Синтез системи з 3-ма виконавчими пристроями

 

1

ІV-й день

 

 

Теоретичне заняття

Особливості синтеза автоматизованих дискретних систем електропневмоавтоматики, елемент пам’яті, логічні функції

 

1

Практичне заняття

Синтез системи з 2-ма виконавчими пристроями один з яких 2-кратної дії

 

1

Лабораторне заняття

Складання системи електропневмоавтоматики з  2-ма виконавчими пристроями

 

2

Практичне заняття

Синтез системи з 2-ма виконавчими пристроями, тривалий та одиничний цикл

 

1

Лабораторне заняття

Складання системи електропневмоавтоматики з  2-ма виконавчими пристроями та керуванням експлуатаційним циклом

 

2

Практичне заняття і домашнє завдання

Моностабільне керування на початку циклу

Синтез системи з 3-ма виконавчими пристроями

1

Неділя

Самостійна робота

 

Практичне заняття

Синтез системи з 2-ма виконавчими пристроями з бістабільним керуванням

 

Лабораторне заняття

Розробка схеми електропневмоавтоматики з  2-ма виконавчими пристроями з елементом пам’яті

 

Практичне заняття

Синтез системи з 2-ма виконавчими пристроями з елементом пам’яті, тривалий та одиничний цикл, одночасна дія виконавчих пристроїв

 

Практичне заняття і домашнє завдання

Одночасна дія виконавчих пристроїв

Додавання до системи 3-го виконавчого пристрою

 

Тип занять
Зміст

Термін, годин

V-й день

 

 

Теоретичне заняття

Структура проекту в пакеті FST, зв’язок контролера із засобами контролю і керування, алгоритм керування модульною системою

 

1

Практичне заняття

Мова STL, алгоритм керування (STL) для системи з 2-ма виконавчими пристроями з моностабільним керуванням та елементом пам’яті

 

1

Лабораторне заняття

Створення проекту з PLC керуванням для системи з  2-ма виконавчими пристроями

 

2

Практичне заняття

Синтез системи з 2-ма виконавчими пристроями, моностабільне та бістабільне керування, початковий стан

 

1

Лабораторне заняття

Створення проекту з PLC керуванням для системи з 2-ма виконавчими пристроями

 

2

Практичне заняття і домашнє завдання

Моностабільне керування на початку циклу

Синтез системи з 3-ма виконавчими пристроями у тому числі 1-м багатократної дії

 

1

VI-й день

 

 

Теоретичне заняття

Структура алгоритму керування з відкритою архітектурою (мультипроцесного) мовою LD, таймер як модуль системи

 

1

Практичне заняття

Алгоритм керування (LD) для системи з 3-ма виконавчими пристроями, затримка часу на елементі пам’яті

 

1

Лабораторне заняття

Створення проекту з PLC керуванням для системи з  3-ма виконавчими пристроями та таймером

 

2

Практичне заняття

Синтез системи з 3-ма виконавчими пристроями, одиничний та тривалий цикл

 

1

Лабораторне заняття

Створення проекту з PLC керуванням для системи з 3-ма виконавчими пристроями

 

2

Практичне заняття і домашнє завдання

Заміна моностабільного і бістабільного керування, заміна початкового стану пристрою

Синтез системи з 3-ма виконавчими пристроями з PLC керуванням за індивідуальним завданням

 

1

I-й день

 

 

Теоретичне заняття

Структура алгоритму керування з відкритою архітектурою (мультипроцесного) мовою ST, таймер як модуль системи

 

1

Практичне заняття

Алгоритм керування (ST) для системи з 3-ма виконавчими пристроями, затримка часу на елементі пам’яті

 

1

Лабораторне заняття

Створення проекту з PLC керуванням для системи з  3-ма виконавчими пристроями та таймером

 

2

Практичне заняття

Синтез системи з 3-ма виконавчими пристроями, одиничний та тривалий цикл

 

1

Лабораторне заняття

Створення проекту з PLC керуванням для системи з 3-ма виконавчими пристроями

 

2

II-й день

 

 

Самостійна робота за індивідуальним завданням

Підтвердження здобутої компетенції на прикладі практичної задачі

 

6

Демонстрація системи і обговорення запропонованого рішення

Тестування системи, оцінка якості запропонованого рішення

 

1

Підведення підсумків школи

Вручення сертифікатів

 

1

 

 

 

ЗМІСТОВНА СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ. Кожне наступне завдання (практичне, лабораторне) побудовано як доповнення попереднього завдання, що сприяє засвоєнню матеріалу, формуванню певної архітектури знань,  підвищує об’єм засвоєного матеріалу.

Один теоретичний підхід (структурно модульна будова систем циклової дії та з паралельною архітектурою алгоритму керування) розглянуто на прикладах різних технічних засобів (пневматика, електрорелейні схеми, алгоритми керування).

 

РЕЄСТРАЦІЯ

Last modified on Середа, 13 березня 2019 15:11

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп. Берестейський, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 067 765 1899  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.