logo phone

Зателефонуйте нам : +38 097 920 4112

Вступ на 1 курс (за сертифікатами НМТ / ЗНО)

9229 times

pano kpi

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ І МЕХАНОТРОНІКИ

 

проводить підготовку магістрів в галузі

13 – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

 за спеціальністю

131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 за освітньою програмою:

 "АВТОМАТИЗОВАНІ ТА РОБОТИЗОВАНІ МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ"

 

Основною задачею освітньої програми є підготовка фахівців, які здатні створювати інтелектуальні механічні системи та пристрої для автоматизації найрізноманітніших процесів у виробництві, медицині, робототехніці, побуті, транспорті, металургії, авіабудуванні, сільському господарстві та інших. Для цього необхідні ґрунтовні знання з механіки, інформатики, електроніки і штучного інтелекту. Освітня програма передбачає вивчення сучасних інструментальних засобів – CATIA, NX, ANSYS, SolidWorks, КОМПАС, CodeSys, MathLab, FST, FluidSim, які є перепусткою до працевлаштування на підприємства, залучені до розробки новітньої техніки та створення, дослідження та моделювання найскладніших автоматизованих механічних систем.
Підготовка ведеться за такими напрямами:
• мехатронні і робототехнічні системи в машинобудуванні;
• гідропневмоавтоматика та гідравлічні і пневматичні машини;
• автоматизовані логістичні системи.
Наші випускники працюють на відомих підприємствах України, представництвах провідних фірм в Україні та за кордоном: ДП «Антонов», ДП «ФЕСТО», «Boeing Україна», «Rexroth Bosch Group», «Сігма Інжиніринг», «Прогрестех-Україна», «Гідросила Груп», Бєлостоцька політехніка, Інститут Гідромеханіки НАНУ та інших.

Пройшовши підготовку за освітньою програмою "АВТОМАТИЗОВАНІ ТА РОБОТИЗОВАНІ МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ" ви станете фахівцями, які здатні створювати інтелектуальні механічні системи та пристрої для автоматизації найрізноманітніших процесів у виробництві, медицині, робототехніці, побуті, транспорті, металургії, авіабудуванні, сільському господарстві та інших галузях.

Отримавши освіту на одній з провідних кафедр ВНЗ України ви зможете працювати на сучасних підприємствах, в дослідницьких центрах, конструкторських бюро України та будь-якої країни Світу, які створюють новітні зразки роботів, автоматичних ліній, літаків, мобільних машин та іншого автоматизованого обладнання.

Кафедра має потужну сучасну матеріальну базу для навчання висококласних фахівців. Навчання проводиться в модернізованих лабораторіях на сучасному обладнанні передових фірм світу, таких як "Festo", "Bosh-Rexroth", "Гідросила", "NICMAS" та інших, які розроблені на базі реального промислового обладнання і дають можливість своїми руками створювати та перевіряти автоматизовані комплекси, програмувати взаємодію складових частин комплексів для вирішення конкретних практичних задач.

 

Наші випускники працюють, в таких компаніях 

 

У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ)* з української мови, математики (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2022 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

*НМТ – це комплексний тест з трьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування впродовж 180 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Деьтально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

Цього року вступники на бакалаврат у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість абітурієнта у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського, його очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.
Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у спеціальному розділі.

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти...

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році

Подання заяв

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 01 липня, а подавати заяви – з 19 липня до 31 липня. За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 15 заяв. Загалом на всіма базами вступу (повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста чи диплом магістра) та за всіма формами здобуття освіти (денна, заочна) сумарно одна людина може подати 20 заяв. Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 05 серпня, а до 08 серпня ти маєш подати оригінали документів особисто або з допомогою накладння кваліфікованого електронного підпису у кабінеті вступника. З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням – тримай руку на пульсі та не прогав важливе!


Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальність 131 Прикладна механіка однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 7.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

Основний блок:

 • Українська мова (К1) - 0,3
 • Математика (К2) - 0,5

Додатковий блок:

 • Історія України (К3) - 0,2
 • Іноземна мова (К3) - 0,25
 • Біологія (К3) - 0,2
 • Фізика (К3) - 0,5
 • Хімія (К3) - 0,2

  Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2022 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.


Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в Умовах прийому.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Врахування балів за успішне закінчення підготовчих курсів

Випускникам системи доуніверситетської підготовки, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси закладу вищої освіти, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році) враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів (до 10 балів додається до конкурсного балу після балансування на вагові коефіцієнти та обчислення) 

 


Рекомендації до мотиваційного листа

 Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2023 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, може містити наступні складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).


Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

3 квітня - 3 травня - Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)
 
5 червня - 23 червня - Національний мультипредметний тест (Основна сесія)
 
1 липня - Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
 
3 липня – 10 липня 18:00 (до 25 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб) - Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах
 
7 липня – 18 липня (до 31 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб) - Строки проведення співбесід та творчих конкурсів
 
19 липня - 31 липня - Реєстрація заяв вступників
 
не пізніше 5 серпня - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 
5 серпня - 8 серпня 18:00 - Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
(подання документів)
 
не раніше 9 серпня - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
 
не пізніше 10 серпня - Зарахування вступників за державним замовленням
 
9 серпня - 16 серпня 17:00 - Виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подання документів)
 
не пізніше 17 серпня - Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!


Документи, необхідні для зарахування


Бюджетні місця:

2023 рік – максимальний обсяг державного замовлення (бюджетних місць) - 270!
За умови рекомендації на бюджет, оригінали документів необхідно подати з 5 серпня по 8 серпня (включно).

2022 рік – 270 місць (денна форма навчання)
2021 рік – 250 місць (денна форма навчання)
2020 рік – 230 місць (денна форма навчання)
2019 рік – 213 місць, 2018 рік – 213 місць.
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.


Вартість навчання 2023 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 131 Прикладна механіка:

Вартість навчання 2023 для першого рівня (бакалавр) вищої освіти 

 • 24900 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
 • 16600 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

НАКАЗ № НГФ/73/2023 ВІД 11.05.2023 Р."ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК"


БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

 prykladna mekhanika

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Спеціальність 131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА” – це спеціальність, на якій вчать проектувати та будувати машини, але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Прикладна механіка – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями.

Шукайте нас тут - Telegram, Facebook, Instagram, YouTube


Стипендія:

Стипендія на нашій спеціальності складає 2550 грн/міс., а підвищена 3711 грн/міс. Ти можеш вибороти також іменні стипендії розміром понад 4000 грн/міс.


Корисні посилання:

 Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: +38 (097) 131 85 65

Детальніше: http://pk.kpi.ua/entry-1-course 

Last modified on Неділя, 09 липня 2023 18:32

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 097 920 4112  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.