logo phone

Зателефонуйте нам : +38 067 765 1899

Гідравлічний підйомник для малого складу

965 times

Гідравлічний підйомник для малого складу | Друк |
Студент: Купрій Тарас Григорович

Керівник: доцент, к.т.н. Коваль О.Д.


АНОТАЦІЯ

Робота складається з 10 аркушів креслень, пояснювальної записки на 123 сторінок 22 найменувань використаних джерел. Під час виконання роботи розв’язуються наступні задачі: Проаналізувати існуючі конструкції; покращити існуючі накопичувачі; виконати необхідні розрахунки; розрахувати технологічний процес виготовлення деталі. Пояснювальна записка складається з 6 частин: область застосування проектуючого приводу, опис та розробка гідросистеми та технічна характеристика, вибір гідроапаратури, вибір робочої рідини, розрахунок гідроприводу. В першому розділі був проведений аналіз гідравлічних підйомників та середовища в якому застосовується даний гідропривід . В другому розділі розраховую гідравлічну систему. В третьому розділі розраховую наміцність основні частини металоконструкції. В четвертому розділі розглядаю технологічну частину виготовлення задньої кришки. В пятому розділі розглядаю охорону праці на підприємстві та безпеку в надзвичайних ситуаціях. Шостий розділ це розрахунок вартості та реалізації продукції. В кінці роботи складаю висновок по цілесообразності виготовлення даної конструкції.

АНОТАЦИЯ

Работа состоит из 10 листов чертежей, пояснительной записки на 123 страниц 22 наименований использованных источников. Во время выполнения работы решаются следующие задачи: проанализировать существующие конструкции; улучшить существующие накопители; выполнить необходимые расчеты; рассчитать технологический процесс изготовления детали. Пояснительная записка состоит из 6 частей: область применения проектируемого привода, описание и разработка гидросистемы и техническая характеристика, выбор гидроаппаратуры, выбор рабочей жидкости, расчет гидропривода. В первой главе был проведен анализ гидравлических подъемников и среды, в которой применяется данный гидропривод. Во втором разделе рассчитываю гидравлическую систему. В третьем разделе рассчитываю на прочность основные части металлоконструкции. В четвертом разделе рассматриваю технологическую часть изготовления задней крышки. В пятом разделе рассматриваю охране труда на предприятии и безопасность в чрезвычайных ситуациях. Шестой раздел это расчет стоимости и реализации продукции. В конце работы составляю заключение по цилесообразности изготовления данной конструкции.

SUMMARY

The work consists of 10 sheets of drawings, explanatory notes on pages 22, 123 kinds of sources. During the execution of the following tasks are solved: To analyze existing structures; improve existing stores; perform the necessary calculations; calculate the technological process of manufacturing parts. Explanatory memorandum consists of 6 parts: scope projecting subject, description and development of hydraulic and technical characteristics, the hydroequipment choice, the choice of working fluids, hydraulic calculation. In the first section, an analysis of hydraulic lifts and the environment which is currently used hydraulic. In the second chapter forward hydraulic system. In the third section of the main hope namitsnist metal. In the fourth section examines the technology of manufacturing the back cover. In the fifth section examines labor protection and safety at the plant in an emergency. The sixth chapter is the cost and sales. And finally make a conclusion on tsilesoobraznosti making this design.

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп. Берестейський, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 067 765 1899  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.