logo phone

Зателефонуйте нам : +38 067 765 1899

Розробка учбово-наукового стенда для дослідження характеристик слідкуючих приводів на базі електрогідропідсилювачів моменту

1054 times

Студент:

Смаковий Владислав Олександрович

Назва дипломного проекту спеціаліста

Розробка учбово-наукового стенда для дослідження характеристик слідкуючих приводів на базі електрогідропідсилювачів моменту

 

Development of educational and scientific stand for studying the characteristics of following drives on the basis of electrohydro amplifiers of torque

Анотація:

Українською:

Дипломний проект присвячений вирішенню проблем, які пов’язані з конструкцією електрогідропідсилювача моменту, та розробці учбово-наукового стенда для дослідження слідкуючих приводів на базі електрогідропідсилювачів моменту. Складається з вступу, семи розділів, списку літературних джерел.

Актуальність теми, вибраної для даного дипломного проекту, визначається необхідністю розробки простої конструкції гідропідсилювача з покращеними технічними характеристиками для подальшого його використання в учбовому гідроприводі.

Метою дипломного проекту є розробка простої у виготовленні і ремонті конструкції гідропідсилювача моменту, яка б мала невисоку ціну, а її характеристики відповідали аналогам за більшу ціну. Загальна кількість листів: 142 сторінок, з них основного тексту 110, 31 рисунків, 25 таблиць.

Ключові слова: електрогідропідсилювач моменту, слідкуючий гідропривід, учбово-науковий стенд, гідропідсилювач, двокаскадні гідропідсилювачі, золотник, плоский золотник, кроковий двигун, сопло- заслінка.

Робота складається з текстової та графічної частини, також містить додаток зі специфікаціями до креслень і виконана із застосуванням сучасних 3D CAD систем.

Англійською:

The diploma project is devoted to the solution of problems associated with the design of the electrohydraulic amplifier of moment, and the development of a training and research stand for the study of follow-up drives based on electrohydraulic amplifiers of the moment. It consists of an introduction, seven sections, a list of literary sources.

         The urgency of the topic chosen for this graduation project is determined by the need to develop a simple structure of the hydraulic booster with improved technical characteristics for further use in a learning hydraulic drive.
             The purpose of the diploma project is to develop a simple in the manufacture and repair of the design of the hydro-actuator of the moment, which would have a low price, and its characteristics corresponded to analogues at a higher price. The total number of sheets: 142 pages, including the main text 110, 31 figures, 25 table.

Keywords: electrohydro-amplifier of the moment, following the hydraulic drive, educational and scientific stand, the hydraulic booster, two-stage hydraulic amplifiers, spool, flat spool, stepper motor, nozzle-damper.

The work consists of textual and graphical parts, also contains addition to the specifications and drawings made using modern 3D CAD systems.

 

 

Керівник:

Доцент, к.т.н. Семінська Н.В.

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп. Берестейський, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 067 765 1899  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.