logo phone

Зателефонуйте нам : +38 067 765 1899

Модернізація гідравлічної установки для випробування замків гальмівного парашута

1040 times


Студент: Долинський Тарас Володимирович

Керівник: асистент, к.т.н. Галецький О.С.


АНОТАЦІЯ

У запропонованому дипломному проекті розробляється мобільний гідравлічний стенд для випробування строп та замків парашута. Під час виконання дипломної роботи було розглянуто: наявні гідравлічні стенди для випробування; складена принципова електрогідравлічна схема мобільного стенду; розроблено конструкцію гідравлічного стенду; проведено розрахунки насосу та гідравлічної схеми; створено маршрутний технічний процес виготовлення окремих деталей; розглянуто основні поняття охорони праці при роботі з стендом. Також розписані методи профілактики захворювань при роботі з ПК. Розроблений стенд відрізняється від аналогів покращеними масо габаритними показниками і розширеним спектром застосування, в порівнянні з існуючими стендами. Основні терміни: гідроциліндр, насос, позиційний привід, електрогідравлічна схема.

АННОТАЦИЯ

В предложенном дипломном проекте разрабатывается мобильный гидравлический стенд для испытания строп и замков парашюта. Во время выполнения дипломной работы были рассмотрены: имеющиеся гидравлические стенды для испытания; составлена ​​принципиальная электрогидравлическая схема мобильного стенда; разработана конструкция гидравлического стенда; проведены расчеты насоса и гидравлической схемы; создано маршрутный технический процесс изготовления отдельных деталей; рассмотрены основные понятия охраны труда при работе со стендом. Также расписаны методы профилактики заболеваний при работе с ПК. Разработанный стенд отличается от аналогов улучшенными массо габаритными показателями и расширенным спектром применения, по сравнению с существующими стендами. Основные термины: гидроцилиндр, насос, позиционный привод, электрогидравлическая схема.

ANNOTATION

In the proposed thesis project developed mobile hydraulic test stand for slings and castles parachute. During the execution of the thesis were discussed: Existing hydraulic test stands; Compiled schematic diagram of electrohydraulic mobile stand; The design of the hydraulic stand; Calculations pump and hydraulic circuit; A trip technical process of making individual parts; The basic notion of safety in the operation of the stand. Also painted disease prevention methods when working with a PC. Designed stand different from the mass-dimensional analogues of improved performance and an extended range of applications compared to existing stands. Key terms: hydraulic pump, positional drive, electrohydraulic scheme.

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп. Берестейський, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 067 765 1899  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.