logo phone

Зателефонуйте нам : +38 067 765 1899

Гідравлічний маніпулятор для позиціонування мобільної насосної установки

1008 times


Студент: Дембіцький Нікіта Ігорович

Керівник: ст. викладач , к.т.н. Ночніченко І.В.


АНОТАЦІЯ

У запропонованій дипломній роботі проектується гідравлічний маніпулятор для позиціонування мобільної насосної установки. В ході проекту було розглянуто: Статичний розрахунок гідравлічного циліндру; Розроблена функціональна гідравлічна схема та виконаний підбір гідроапаратури; Створений маршрутний технічний процес виготовлення деталі “Провушина”; Розглянуто основні питання охорони праці при випробуванні гідроциліндрів и розписані основні пункти розділів електробезпеки та пожежної безпеки; Проведений гідравлічний розрахунок схеми маніпулятора; Виконано розрахунок на економічну доцільність створення гідравлічного маніпулятора. В роботі основною метою було розробити спеціальний маніпулятор, який має забезпечувати переміщення контейнера з автомобільного шасі на землю,та навпаки ,після закінчення роботи насосної установки підіймати та встановлювати контейнер на автомобіль. Мобільна насосна установка призначена для гасіння пожежі та наповнювання басейна витримки на Українських АЄС. Таким чином для перевезення декількох контейнерів з встановленими гідравлічними маніпуляторами потрібен тільки один автомобіль. Також було розглянуто конструкції типових маніпуляторів. Одне з основних недоліків яких являється неможливість підняття важких контейнерів,вагою більше 10-ти тон . З цих роздумів було запропоновано розробити маніпулятор який складається з 4-х гідроциліндрів розташованих по периметру контейнера.

АННОТАЦИЯ

В предлагаемой дипломной работе проектируется гидравлический манипулятор для позиционирования мобильной насосной установки. В ходе проекта были рассмотрены: Статический расчет гидравлического циліндра; Разработана функциональная гидравлическая схема и выполнен подбор гидроаппаратуры; Создан маршрутный технический процесс изготовления детали "проушины"; Рассмотрены вопросы охраны труда при испытании гидроцилиндров и расписаны основные пункты разделов электробезопасности и пожарной безопасности; Проведенный гидравлический расчет схемы маніпулятора; Выполнен расчет экономической целесообразности создания гидравлического манипулятора. В дипломной работе основной целью было разработать специальный манипулятор, который должен обеспечивать перемещение контейнера с автомобильного шасси на землю, и наоборот, после окончания работы насосной установки поднимать и устанавливать контейнер на автомобиль. Мобильная насосная установка предназначена для тушения пожара и наполнения бассейна выдержки на украинских АЭС. Таким образом для перевозки нескольких контейнеров с установленными гидравлическими манипуляторами нужен только один автомобиль. Также были рассмотрены конструкции типичных манипуляторов. Одно из основных недостатков которых является невозможность поднятия тяжелых контейнеров, весом более 10-ти тонн. Из этих размышлений было предложено разработать манипулятор который состоит из 4-х гидроцилиндров расположенных по периметру контейнера.

ANNOTATION

The proposed thesis work designed hydraulic manipulator for positioning a mobile pumping unit. In the course of the project were considered: Static analysis of the hydraulic cylinder; The functional hydraulic circuit and made the selection of hydraulic equipment; A trip technical details of the process of making "lug"; The problems of labor protection when tested cylinders and painted the main points of electrical and fire safety sections; Calculation of the hydraulic manipulator scheme; The calculation of the feasibility of establishing a hydraulic manipulator. In the main goal was to develop a special manipulator, which should ensure the movement of the container with the car chassis to the ground, and on the contrary, after the end of the pumping unit to lift and set the container on the vehicle. Mobile pumping unit is designed to extinguish a fire and filling the storage pool at the Ukrainian nuclear power plants. Thus, for the transport of multiple containers with hydraulic manipulators mounted only one car. Also, the design of standard manipulators were considered. One of the main drawbacks of which is the inability to lift heavy containers weighing more than 10 tons. From these reflections were asked to develop a manipulator which consists of 4 hydraulic cylinders located on the perimeter of the container.

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп. Берестейський, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 067 765 1899  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.