Каталог тем бакалаврських робіт

591 times
 1. 1.

Модернізація багатопозиційного пневмогідравлічного приводу з дозуючими пристроями

 

Upgrading of multi-position pneumatic hydraulic actuator with metering devices

 1. 2.

Система брикетування для ПЕТ відходів

 

Briqueting system for PET waste

 1. 3.

Модернізація навчального стенду

 

Modernization of the training bench

 1. 4.
Гідропривод мобільної машини комунального господарства
 
Multi-mode hydraulic drive of a mobile utility machine
 5.

Реінжинí́ринг гідропневматичного амортизатора стійки літака

 

Reengineering of the hydropneumatic shock absorber of airplane’s strut

 1. 6.

Розробка гідравлічної системи автоматичного розвантаження контейнера для морських перевезень

Development of hydraulic systems and automatic unloading of container for sea transportation

 

 1. 7.

Модернізація пневматичної системи підготовки вугільного пилу до спалювання

 

Modernization of the pneumatic system of preparing coal dust for combustion

 

 1. 8.

Автоматизований привід в машинобудуванні

 

Automated drive in mechanical engineering

 1. 9.

Модернізація експериментального лабораторного стенду для дослідження героторних насосів

 

Modernization of an experimental laboratory bench for early testing of gerotor pumps

 1. 10.

Гідравлічна система для витяжки кріплення рознімних з'єднань

 

Hydraulic system for tension of fastening of demountable connections

 

 1. 11.

Автоматизована система тепловентиляції приміщень з температурним контролем

 

Automated heat-vent-system for rooms with temperature control

 

 1. 12.

Поворотний модуль трубопровідного маніпулятора

 

Rotary module of a pipeline manipulator

 1. 13.

Модернізація гідрофікованого преса для ущільнень

 

Modernization of hydroficated sealing press

 

 1. 14.

 

Модернізація гідрофікованої циркулярної пили

 

Modernization of the hydroficated circular saw

 

 1. 15.

Модернізація 6R робота

 

Modernization of 6R robot

 1. 16.

Пневмомеханічний генератор коливань з керованими характеристиками

 

Pneumo-mechanical oscillator with controlled characteristics

 

 1. 17.

Енергозаощаджувальний гідропривод пресового обладнання

 

Energy saving hydraulic actuator of the press equipment

 1. 18.

Розробка керованого (мехатронного) гідравлічного амортизатора

 

Development of a Controlled (Mechatronic) Hydraulic Damping Device

 

 1. 19.

Автоматизована система зміни екструдерів для 3D-принтера

 

Automated 3D printer extruder change system

 1. 20.

Ультразвуковий кавітаційний пристрій для активування палива 

 

Ultrasonic cavitation device for fuel activation

 1. 21.

Гідравлічний привід змінної потужності автономного об'єкту

 

Hydraulic drive of variable power for autonomous object

 

 1. 22.

Прес для утилізації відходів

 

Waste disposal press machine

 1. 23.

Лабораторний стенд для випробування героторного насоса

 

Laboratory stand for testing the gerotor pump

 

 1. 24.

Стенд для обробки ньютонівських рідин гідродинамічною кавітацією

 

Stand for treatment of Newtonian fluids by hydrodynamic cavitation

 

 1. 25.

Вдосконалення конструкції ротора аксіально-поршневої гідромашини з похилим блоком

 

Improving the design of the rotor of an axial-piston hydraulic machine with an inclined block

 1. 26.

Навісний модуль гідравлічного навантажувача

 

Hydraulic Loader Attachment

 

 1. 27.

Модернізація гідравлічної схеми автогрейдера шляхом встановлення двох насосів для регулювання швидкості потоку у гідромоторі

 

Modernization of the hydraulic scheme of the motor grader by installation of two pumps for regulation of speed of a stream in the hydraulic motor

 

 1. 28.

Гідравлічний привод мобільної машини

 

Hydraulic drive of a mobile machine

 1. 29.

Машина для обвʼязки труб

 

Pipe tying machine

 1. 30.

Водяний підігрівач для мастила

 

Oil fired water heater

 

 1. 31.

Вплив конструктивних параметрів вихрової камери   змішування на структуру вихідного потоку

 

Influence of design parameters of vortex mixing chamber on the structure of the output flow

 

 1. 32.

Універсальний лабораторний гідравлічний стенд

 

Universal laboratory hydraulic stand

 

 1. 33.

Гідросистема штучного реабілітаційного серця

 

Hydraulic system for the artificial rehabilitation heart

 

 1. 34.

Стенд для випробувань гальмівних циліндрів на міцність та герметичність

 

Stand for testing brake cylinders for strength and tightness

 

 1. 35.

Гідравлічний маніпулятор з автоматизованою траєктрорією руху

 

Hydraulic Manipulator with Automated Trajectory Movement

 

 1. 36.

Розроблення героторного насосу змінної продуктивності

 

Development of a gerotor pump of variable productivity

 

 1. 37.

Мобільний пристрій для ультразвукового кавітаційного знезараження рідин

 

Mobile device for ultrasonic cavitational disinfection of liquids

 1. 38.

Малогабаритна мобільна бурова установка

 

The compact mobile drilling rig

 1. 39.

Мехатроний магнітореологічний демпфер протезу колінного суглоба

 

Mechatronic magnetorheological damper of knee joint prosthesis

 1. 40.

Модернізація системи автоматичного керування лінії пакування насіння

 

Modernization of an Automation Control System for a Seed Packaging Line

 1. 41.

Пристрій для пробивання отворів в листових металевих заготовках

 

Device for making hols in sheet metal blanks

 1. 42.

Проектування гідрофікованої грунтозабірної машини

 

Design of hydroficated soil intake machine

 1. 43.

Розробка стенду для виконання лабораторних робіт з «Гідравліки»

 

Test bench elaboration for Hydraulcs laboratory works

 1. 44.

Багаторівневий автоматичний конвеєр з гідравлічним приводом

 

Multilevel automatic conveyor with hydraulic power drive

 1. 45.

Модернізація гідравлічної схеми установки для зміни піддонів PAL-TRANSFER

 

Modernization of hydraulic system of pallet changer PAL-TRANSFER

 1. 46.

Високошвидкісний штампувальний прес

 

Нigh-speed punching press

 1. 47.

Роботизований комплекс ізотермічного штампування

 

Robotic complex of isothermal forging

 1. 48.

Мостовий магнітно-грейферний кран вантажопідйомністю 10+10 тонн для шихтового двору сталеплавильного цеху

 

The bridge magnetic-grab crane with a capacity of 10 + 10 tons for the charge yard of the steel shop

 1. 49.

Кран портальний вантажопідйомністю 20 тонн для перевантажувальних терміналів залізничних станцій і портів

 

The portal crane with a loading capacity of 20 tons for the reloading terminals of the railway stations and ports

 1. 50.

Кран козловий для перевантаження великогабаритних вантажів в портах і на залізничних станціях

 

The gantry crane for reloading of superheavy cargoes in ports and at railway stations

 1. 51.

Розроблення поворотного вузла маніпулятора роботизованого комплексу

 

Development of a rotary unit of the manipulator of the robotic complex

 1. 52.

Логістичне забезпечення складської системи комплексу із виробництва зубчаcтих коліс

 

Logistic support of the warehouse system for the gear production complex

 1. 53.

Логістичне забезпечення ділянки механічної обробки зубчастих коліс

 

Logistic support of the gears machining section

 1. 54.

Розроблення маніпулятора наземного роботизованого комплексу спеціального призначення

 

Development of a manipulator of a terrestrial robotic complex of special purpose

 1. 55.

Модернізація гідрофікованого маніпулятора

 

Modernization of hydroficated manipulator

 1. 56.

Гідрофікований прес для пакетування вторинної сировини

 

Hydroficated baling press for recyclable materials

 

 1. 57.

Перемішувач для одержання змащувально-охолоджувальної рідини

 

Mixer for preparation of cutting fluid

 

 1. 58.

Гідропривод мобільного крана-маніпулятора

 

Hydrodrive of mobile crane-manipulator

 

 1. 59.

Система очищення форсунок впорскування палива двигуна внутрішнього згорання

 

Internal combustion engine fuel injector cleaning system

 

 1. 60.

Вдосконалення гідравлічного маніпулятора з метою заміни звичайних дроселів на терморегулятори потоку робочої рідини

 

Improvement of the hydraulic manipulator for the purpose of replacement of usual throttles on temperature regulators of a stream of working fluid

 

 1. 61.

Модернізація водневої паливної комірки

 

Upgrading of a hydrogen fuel cell

 

 1. 62.

Гідравлічна система пресувального обладнання

 

Hydraulic system of press machine

 1. 63.

Елекрогідравлічна система підйому з багатоточковим закріпленням

 

The Electrohydraulic Lift System with several anchor points

 1. 64.

Автоматизований гідропривод листозгинального пресу

 

Automated hydraulic drive of sheet bending press

 1. 65.

Привод керування системою підземного сміттєзбирання

 

Drive control the underground garbage collection system

 1. 66.

Система автоматизації технологічного обладнання для виробництва виробів з карбонового волокна

 

Automation system for technological equipment for the production of carbon fiber products

 1. 67.

Система гідравлічного блокіратора

 

Hydraulic blocker system

 1. 68.

Розробка автоматизованого гідравлічного модуля глибокої витяжки

 

Development of an automated hydraulic deep draw module

 1. 69.

Експериментальний стенд для дослідження електролізу води при вакуумуванні

 

The experimental stand for researching water electrolysis during vacuuming process

 1. 70.

Багатофункціональний гідропривод верстату з програмним керуванням

 

Multi-functional hydraulic drive of machine with program control

 1. 71.

Гідравлічна система мобільної машини

 

Hydraulic system of mobil machine

 1. 72.

Удосконалення гідросистеми фрезерного верстату 6520Ф3

 

Improving the hydraulic system of the 6520F3 milling machine

 1. 73.

Стенд для дослідження впливу швидкості рідини на параметри ультразвукової кавітації

 

Stand for the study of the influence of fluid velocity on the parameters of ultrasonic cavitation

 1. 74.

Гідропривід підйомника з пропорційним керуванням вантажопід’ємністю 20 кН

 

Hydraulic drive with proportional control for the forklift with load capacity 20kN

 1. 75.

Розробка модулю розподілення газів для електролізера

 

Development of a gas distribution module for an electrolyzer

 1. 76.

Модернізація мостового крана для перевантажувальних операцій з феромагнітними вантажами

 

Modernization of the bridge crane for reloading works with ferromagnetic cargoes

 1. 77.

Розроблення поворотного вузла маніпулятора роботизованого комплексу

 

Development of a rotary unit of a robotic complex manipulator

 1. 78.

Розроблення рухомої платформи наземного роботизованого комплексу

 

Development of a mobile platform for a ground-based robotic complex

 1. 79.

Кран козловий грейферний для складів сипких матеріалів та перевантажувальних майданчиків підприємств

 

Gantry grab crane for warehouses of bulk materials and reloading platforms of the enterprises

 1. 80.

Модернізація установки для ультразвукового вигладжування

 

Modernization of ultrasonic burnishing device

 1. 81.

Кран напівкозловий для завантаження металевого скрапу в конвертори

 

The crane semi-gantry for loading of metal scrap in converters

 1. 82.

Розроблення захватного пристрою маніпулятора

 

Development of the manipulator gripping device

 

Contacts

Address: 03056, Ukraine, Kiev, prosp.Peremohy, 37, building 1, appartment 299

Phone: +38 097 920 4112  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.