logo phone

Зателефонуйте нам : +38 097 920 4112

Аспірантура гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів

4452 times

Програма вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю “Прикладна механіка” ( 131)

(спеціалізація: гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів)

 1. Принцип дії, типові структурна і функціональна схеми, основні параметри гідравлічного об’ємного приводу. Умовні позначення.
 2. Особливості динаміки гідравлічного поршневого приводу, розрахунок основних параметрів.
 3. Апаратні засоби керування в системах пневмоавтоматики. Приклади використання.
 4. Гідроапаратура. Загальні відомості та визначення, Умовні позначення.
 5.    Гідравлічні підсилювачі та слідкуючі приводи. Загальні відомості, умовні позначення, приклади використання.
 6. Струменеві пневматичні елементи та схеми виконання логічний функцій для систем пневмоавтоматики.
 7.  Перехідні процеси в гідравлічних механізмах з урахуванням розподіленої маси рідини. Частотні рівняння гідросистем.
 8. Об’ємні насоси та гідродвигуни. Загальна характеристика об’ємних гідромашин. Умовні позначення.
 9. Енергетичні показники та коефіцієнт корисної дії систем та пристроїв гідроприводів.
 10. Перехідні процеси в гідравлічних механізмах з урахуванням розподіленої маси рідини. Критерії динамічної оцінки гідросистем.
 11. Гідравлічні клапани тиску. Принцип дії, умовні позначення, основні характеристики, приклади застосування.
 12. Підготовка повітря в системах пневмоприводу. Задачі, склад, принцип дії, умовні позначення.
 13. Перехідні процеси в трубопроводах гідравлічних механізмів. Вільні та вимушені коливання тиску в рідині, наближений метод врахування гідравлічних опорів системи.
 1. Гідроапаратура для регулювання витрати робочої рідини. Принцип дії, умовні позначення, приклади використання.
 2. Дросельні елементи систем пневмоавтоматики. Типи, особливості, умовні позначення, розрахунок.
 3. Золотникові гідропідсилювачі. Стохастичні параметри статичних характеристик керуючих дроселюючих гідророзподільників.
 4. Шестеренні насоси і гідромотори. Основні характеристики, умовні позначення, загальні відомості.
 5. Статика пневматичних проточних камер.
 6. Процеси в ущільненнях рухомих з’єднань, витоки рідини, типи ущільнень.
 7. Робочі рідини, які використовуються в об’ємному гідравлічному приводі. Особливості застосування та критерії вибору.
 8. Динаміка пневматичних камер.
 9. Рівняння Д. Бернуллі для потоку реальної рідини. Рівняння витрати рідини. Гідравлічна провідність трубопроводів.
 10. Чистота робочих рідин. Гази в рідинах. Явища кавітації та облітерації. Залежність властивостей рідин від умов експлуатації.
 11. Характеристики пневматичних комунікаційних каналів.
 12. Принципова схем гідравлічного привода. Статика силового циліндра. Допустимі швидкості руху рідини в трубопроводах.
 13. Динаміка гідравлічного приводу та способи регулювання швидкості руху робочого органу. Рівняння руху поршня гідроциліндра.
 14. Пневматичні струменеві елементи дискретної дії. Типи, принципи дії, особливості використання.
 15. Визначення властивостей елементів гідроприводу за допомогою комп’ютерного моделювання. Моделювання нелінійних сил тертя в напрямній втулці гідроциліндра.
 16. Пластинчаті (шиберні) насоси та гідромотори. Принцип дії, робочий об’єм, особливості конструктивних рішень. 
 17. Конструкції та принципи дії пневматичних пристроїв керування та регулювання мембранного типу.
 18. Гідропідсилювачі типу сопло-заслінка з голчастим дроселем та струминною трубкою.
 19. Розподільні (направляючі) гідроапарати. Класифікація, умовні позначення, схеми під’єднання. Приклади застосування.
 20. Пневматичний поршневий привід односторонньої дії. Умовні позначення, статичний та динамічний розрахунок.
 21. Гідравлічні слідкуючі приводи. Статичні характеристики гідравлічних слідкуючих приводів.
 22. Радіально-поршневі насоси і гідромотори. Принцип дії, особливості застосування, основні характеристики, умовні позначення.
 23. Пневматичний поршневий привод двосторонньої дії. Умовні позначення, статичний та динамічний розрахунок.
 24. Циклові гідроприводи. Діаграма та циклограма дій, загальна структура, логічний синтез, засоби контролю і керування.
 25. Аксіально-поршневі насоси і гідромотори. Принцип дії, робочий об’єм, умовні позначення, приклади застосування.
 26. Пневматичні дроселі. Типи, розрахунок, умовні позначення, приклади використання.
 27. Гідродвигуни поступального руху. Гальмівні пристрої. Неповноповоротні гідродвигуни. Типові схеми, область застосування. Переваги та недоліки конструктивних схем.
 28. Кондиціонери робочої рідини. Призначення, типи, склад, основні розрахунки, умовні позначення.
 29. Пневматичні мотори та виконавчі пристрої систем пневмоприводів та пневмоавтоматики. Переваги, недоліки, обмеження у використанні.
 30. Ультразвукова кавітація. Системи подачі рідини та регулювання витрати ультразвукових диспергаторів.
 31. Релейні та аналогові датчики сигналів в системах гідроприводу, Основні параметри. Приклади застосування.
 32. Циклові системи пневмоприводів з електрорелейним керуванням. Склад, структура, схеми керування. Сервісні режими роботи систем.
 33. Лопатеві насоси і гідродинамічні передачі. Принцип дії, особливості застосування, основні характеристики, умовні позначення.
 34. Керування швидкістю руху вихідної ланки в системах пневмоприводу. Типові схемні рішення, особливості використання.
 35. Сенсори та датчики контролю параметрів дії приводів: тиску, витрати, навантаження, положення, швидкості. Основні характеристики та вимоги до засобів контролю.
 36. Гідравлічний розрахунок трубопроводів та газопроводів. Гідравлічний удар.
 37. Методи побудови та технічні засоби систем керування гідроприводу. Області застосування гідравлічних систем керування, порівняльні характеристики, приклад.
 38. Застосування гідрогазових акумуляторів в циклових системах гідравлічних приводів. Основні параметри, розрахунок, приклади принципових схем.
 39. Нестабілізований рух рідини в трубопроводах та газопроводах. Гідравлічний удар та його різновиди, врахування при проектуванні систем гідроприводу.
 40. Методи побудови та технічні засоби систем керування пневмоприводу. Області застосування пневматичних клапанних та струминних систем керування, порівняльні характеристики, приклад.
 1. Тепловий розрахунок в циклових системах гідравлічних приводів. Основні параметри, розрахунок, приклади корегування принципових схем.

 

Затверджено на засіданні кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

Протокол  № 9 від 20 квітня 2016 року

Last modified on Понеділок, 24 жовтня 2016 18:07

Контакти

Адреса: 03056, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, 37, корп.1, к.299

Телефон: +38 097 920 4112  (044) 204-82-54, (044)204-84-64

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.